Datastory Logo
Interactive toolsBlog

Så ojämlik är den svenska skolan

Grafiken visar hur betygen i årskurs 9 korrelerar med föräldrarnas utbildningsnivå. Uppdateras med ny data från Skolverket varje år.

Loading...

Om applikationen

Datastory har använt öppna data från Skolverket för att visa hur resultaten årskurs 9 ser ut i alla Sveriges grundskolor. Måttet "Föräldrarnas utbildningsnivå" bygger på ett genomsnitt av föräldrarnas utbildningsnivå i varje skola. Skalan går från låg utbildningsbakgrund (de som inte har utbildat sig vidare efter grundskola eller folkskola) till eftergymnasial utbildning.

I tabellen nedan kan du själv sortera skolor efter olika indikatorer. . I tabellen har vi även inkluderat det så kallade Salsa-värdet. Salsa är i första hand avsett för tjänstemän, rektorer, lärare och skolpolitiker för att jämföra skolor med liknande förutsättningar, där föräldarnas utbildningsnivå är en viktig faktor. Salsa-värdet bör användas försiktigt i rankingar av skolor. En annan osäkerhetsfaktor vid ranking av skolor är betygsinflationen som kan vara högre på vissa skolor än andra. Samt slutligen att skolor för barn med särskilda behov kan ha andra förutsättningar.

Loading...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.