Tools and servicesBlog

Varifrån kommer Nobelpristagarna?

Tidslinjen visar födelselandet för alla Nobelpristagare (baserat på Nobelstiftelsens öppna data). Du kan välja kategori och klicka på flaggorna för att läsa motiveringarna till varje Nobelpris.

960 pristagare

Topp 3 efter antal pris

usa
280
gbr
105
deu
83

Topp 6 efter antal pris

usa
280
gbr
105
deu
83
fra
58
info
29
swe
28

Topp 10 efter antal pris

usa
280
gbr
105
deu
83
fra
58
info
29
swe
28
pol
27
jpn
27
rus
26
can
20


2020 - 2001


2000 - 1981


1980 - 1961


1960 - 1941

1942 – Nobelpris delades ej ut
1941 – Nobelpris delades ej ut


1940 - 1921

1940 – Nobelpris delades ej ut


1920 - 1901

Metod och källor

Flaggorna ovan är baserade på nobelpristagarnas födelseland. Flaggor kan saknas av flera anledningar. Pristagaren kan vara en organisation och därmed sakna födelseland. Landet kan ha upphört att existera (t.ex. Sovjetunionen). Vi har valt att endast visa flaggor för länder som är medlemmar i Förenta Nationerna.

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne redovisas tillsammans med de fem ursprungliga nobelprisen (kemi, fysik, litteratur, fred och fysiologi eller medicin). Priset i ekonomi etablerades och finansierades 1968 av Sveriges riksbank (vid firandet av bankens 300-årsjubileum) och har sedan dess delats ut varje år.

Data kommer från Nobelstiftelsens öppna data på https://www.nobelprize.org/about/developer-zone-2/.

Newsletter

Hi there! Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.