Datastory democratizes data storytelling via new collaborative formats.Read more

Datastory Logo
Interactive toolsBlog

Ett lyckligt äktenskap?

Dra och släpp för att skapa din egen regering och se var partiernas väljare står i olika sakfrågor. Partiernas storlek bygger på en sammanvägning av opinionen.

175 mandat

regering


147 mandat

Miljöpartiet
15
Socialdemokraterna
132

övriga


202 mandat

Vänsterpartiet
29
Centerpartiet
19
Kristdemokraterna
15
Sverigedemokraterna
67
Moderaterna
72

Nu kan du se var dina regeringspartiers väljare står

Införa republik med vald president

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Turkiet bör ges medlemskap i EU

(Källa: SOM-institutet, 2016)

Mer företagsamhet/marknadsekonomi

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Ett socialistiskt samhälle

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Alltid överlåta beslut i viktiga frågor till experter

(Källa: SOM-institutet, 2016)

Data och metod

Hur går undersökningarna till?

Applikationen bygger på data från Valundersökningarna och SOM-institutet. Valundersökningarna genomförs som besöksintervjuer i samband med varje riksdagsval sedan 1956. De bygger på ett slumpmässigt urval av röstberättigade väljare i åldrarna 18-80 år. SOM-undersökningarna — årligen återkommande enkätundersökningar till befolkningen i Sverige i åldrarna 16-85 år — genomförs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Resultaten bygger på svar från partiernas väljare/sympatisörer. Partiernas väljare/sympatisörer har fått placera sig på skalor (åsiktsdimensioner) och sedan har ett genomsnitt räknats fram.

När SOM-institutets data används så kodas:
0 = mycket dåligt förslag
25 = ganska dåligt förslag
50 = varken bra eller dåligt
förslag 75 = ganska bra förslag
100 = mycket bra förslag

I Valforskningsprogrammets data har frågan ställts i 11 steg från 0 – 10 (mycket dåligt förslag - mycket bra förslag). Här i applikationen har variabeln multipliceras med 10 så att skalan går mellan 0-100 (mycket dåligt förslag - mycket bra förslag). För att göra metoderna jämförbara i den här applikationen har en enklare medeltalsberäkning valts för att visa åsiktsskillnader mellan olika grupper av partisympatisörer. På SOM-institutets hemsida finns fullständiga formulär och kodböcker att ladda ned.

Hur räknar vi ut mandaten?

Mandatberäkningarna genomförs med samma metod som används för att fördela riksdagsmandat mellan partierna efter varje val. (Den jämkade uddatalsmetoden med en första divisor på 1,2.) Vi använder den senaste sammanvägningen av opinionsmätningar för att beräkna hur många mandat de olika partierna får. Sammanvägningen uppdateras när det kommer en ny opinionsmätning.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.


We use cookies to give you a better experience of our website. By browsing the Datastory website, you agree to our use of cookies.