Datastory Org

Interactive tools

Datastory Academy 🇸🇪

About

Så ojämlik är den svenska skolan

Grafiken visar hur betygen i årskurs 9 korrelerar med socioekonomisk bakgrund. Uppdateras med ny data från Skolverket varje år.

Loading...

Om applikationen

Datastory har använt öppna data från Skolverket för att visa hur resultaten årskurs 9 ser ut i alla Sveriges grundskolor. För att belysa socioekonomisk bakgrund, använder vi oss av ett socioekonomiskt index som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram. Detta index baseras på en modell som beskriver elevers förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer påverkar sannolikheten att en elev på en skola blir behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Modellen använder följande variabler:

  • vårdnadshavarnas utbildningsnivå
  • året när eleven invandrade till Sverige
  • vårdnadshavarnas inkomst
  • elevens kön
  • ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
  • om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
  • antal syskon som är folkbokförda i hemmet
  • socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd

I tabellen nedan kan du själv sortera skolor efter olika indikatorer. .

💡
Osäkerhetsfaktorer vid ranking av skolor inkluderar bl.a. "betygsinflationen" som kan vara högre på vissa skolor än andra samt att skolor för barn med särskilda behov kan ha andra förutsättningar.
Loading...

Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på Datastory, godkänner du vår användning av cookies.