Datastory lanserar fler samarbetsformer för att demokratisera kunskap.Läs mer

Datastory Logo
Interaktiva verktygBlog
1375 dagar kvar till valet 2026
Uppdateras kontinuerligt

Mätningarnas Mätning

Hur skulle Sverige rösta om valet hölls idag? Med hjälp av Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet sammanväger vi de mest tillförlitliga opinionsmätningarna.

Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap och har arbetat med Mätningarnas mätning sedan mitten på 90-talet

Henrik Ekengren Oscarsson förklarar Mätningarnas mätning

Parti för parti

Hur mycket skiljer sig opinionsinstituten åt?

Jämför undersökningarna genom att byta parti och källa. Vem ligger närmast snittet? Mätningarnas Mätning sammanväger flera källor för att ge dig en samlad analys av det aktuella läget.

Opinionsinstituten väljer ibland att göra förändringar av sina metoder eller använder flera olika slags metoder för sina undersökningar. Vi försöker så gott vi kan följa utvecklingen men det är ibland svårt att ta reda på exakt hur undersökningarna genomförs eller när metodförändringar äger rum. För mer information om varje opinionsinstituts metoder hänvisar vi till deras respektive hemsidor.

Namn
Senaste undersökning
Ingår i Mätningarnas Mätning
Ipsos
för 17 dagar sedan
för 25 dagar sedan
för 26 dagar sedan
för 28 dagar sedan
förra månaden
för 2 år sedan
för 2 år sedan
för 3 år sedan
för 4 år sedan

Metod och källor

Mätningarnas mätning (MäMä) är en viktad sammanvägning (poll of polls) av opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos. Även Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning i maj och november (SCB/PSU) ingår i Mätningarnas Mätning. Dessa mätningar liknar varandra eftersom de ställer en likartad fråga (om det vore riksdagsval idag, vilket parti skulle du rösta på?).

Metoden bakom MäMä bygger på ett glidande medeltal av de skattningar (procenttal) som de olika partierna får i mätningarna. En enkel funktion ('lpoly') används för att låta nyare mätningar väga tyngre än äldre. Dessutom viktas resultaten så att mätningar med större antal respondenter väger tyngre än de mätningar som bygger på färre intervjuade. Känsligheten i funktionen, det vill säga hur tungt en ny mätning ska väga in, är inställd för att ge en tillräckligt stor tröghet att man inte riskerar att dra alltför långtgående slutsatser av överraskande resultat i en mätning.

Samarbetet mellan Datastory och Valforskningsprogrammet har möjliggjorts med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond.

Teamet på Datastory arbetar med nya datadrivna appar kring politik, ekonomi, hälsa och utbildning. Har du en idé? Skicka ett e-postmeddelande till oss: hello@datastory.org.

Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.