Interaktiva verktygBlog
325 dagar kvar till valet 2022
Uppdateras kontinuerligt

Mätningarnas Mätning

Hur skulle Sverige rösta om valet hölls idag? Med hjälp av Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet sammanväger vi de mest tillförlitliga opinionsmätningarna.

Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap och har arbetat med Mätningarnas mätning sedan mitten på 90-talet

Henrik Ekengren Oscarsson förklarar Mätningarnas mätning

Parti för parti

Hur mycket skiljer sig opinionsinstituten åt?

Jämför undersökningarna genom att byta parti och källa. Vem ligger närmast snittet? Mätningarnas Mätning sammanväger flera källor för att ge dig en samlad analys av det aktuella läget.

Mätningarnas mätning (MäMä) är en viktad sammanvägning av opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos. Även Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning i maj och november (SCB/PSU) ingår i Mätningarnas Mätning.

Mätningar som bygger på icke sannolikhetsurval – exempelvis självrekryterade webbpaneler – ingår inte i MäMä. För mer information om varje opinionsinstituts metoder hänvisar vi till deras respektive hemsidor.

Namn
Senaste undersökning
Ingår i Mätningarnas Mätning
Ipsos
för 2 månader sedan
för 2 månader sedan
för 2 månader sedan
för 3 månader sedan
för 5 månader sedan
för 11 månader sedan
i fjol
för 2 år sedan
för 3 år sedan

Upp eller ner?

Vad har hänt sedan valet 2018?

Här kan du jämföra valet 2018 – stapeln till vänster för varje parti – med nutid. Dra i tidsreglaget under grafen för att se utvecklingen över tid.

16 augusti 2021
19 september 2014
16 augusti 2021

Teamet på Datastory arbetar med nya datadrivna appar kring politik, ekonomi, hälsa och utbildning. Har du en idé? Skicka ett e-postmeddelande till oss: hello@datastory.org.

Metod och källor

Mätningarnas mätning (MäMä) är en viktad sammanvägning (poll of polls) av opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos. Även Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning i maj och november (SCB/PSU) ingår i Mätningarnas Mätning. Dessa mätningar liknar varandra eftersom de ställer en likartad fråga (om det vore riksdagsval idag, vilket parti skulle du rösta på?). Mätningar som bygger på icke sannolikhetsurval – exempelvis självrekryterade internetpaneler – ingår inte i MäMä.

Metoden bakom MäMä bygger på ett glidande medeltal av de skattningar (procenttal) som de olika partierna får i mätningarna. En enkel funktion ('lpoly') används för att låta nyare mätningar väga tyngre än äldre. Dessutom viktas resultaten så att mätningar med större antal respondenter väger tyngre än de mätningar som bygger på färre intervjuade. Känsligheten i funktionen, det vill säga hur tungt en ny mätning ska väga in, är inställd för att ge en tillräckligt stor tröghet att man inte riskerar att dra alltför långtgående slutsatser av överraskande resultat i en mätning.

Samarbetet mellan Datastory och Valforskningsprogrammet har möjliggjorts med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond.

Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.