Datastory lanserar fler samarbetsformer för att demokratisera kunskap.Läs mer

Datastory Logo
Interaktiva verktygBlog
Uppdateras dagligen
Öppen förvaltning | Government 2.0

Sök i regeringens diarium

Filtrera per departement och begär ut handlingar.

Om projektet


179687 av 179687 ärenden

Kansliet för samordning av EU-frågor - SB EUKANSLI

Europeiska unionens råd

Möte i rådsarbetsgruppen för allmänna frågor (GAG) den 6 september 2022

39 september 2022

EU CHEF - SB EUCHEF

Statsrådsberedningen

Kort från statsministerns samtal med Spaniens och Polens premiärministrar

19 september 2022

EU CHEF - SB EUCHEF

Statsrådsberedningen

Statsministerns samtal med Ursula von der Leyen 7 september 2022

19 september 2022

Expeditionschefen Ju

Justitiedepartementet

Tidsbegränsad anställning som kanslisekreterare i Regeringskansliet

19 september 2022

Expeditionschefen Ju

Justitiedepartementet

Arbetsuppgifter och lön som tillförordnad enhetschef

19 september 2022

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap - Ju L4

Justitiedepartementet

Avrop från ramavtal - Konferens Högberga gård

19 september 2022

Enheten för ledningsstöd JU LS

Mattias Wahlstedt

Begäran om entledigande

29 september 2022

Polisenheten - Ju PO

Kommerskollegium

Begäran om fastställelse av svar i anmälningsärende 2022/375/S Polismyndighetens föreskrifter om fordonsmonterad radarhastighetsmätare

19 september 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Riksdagen

Socialförsäkringsutskott ets (SfU8) tillkännagivande till regeringen att ska skärpa arbetet med identitetsfrågor (Betänkande 2021/22:SfU8)

19 september 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Riksdagen

Socialförsäkringsutskott ets (SfU8) tillkännagivande till regeringen att ska säkerställa den rättsliga kvaliteten i anknytningsärenden (Betänkande 2021/22:SfU8)

19 september 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1912 Önskemål från polisen till regeringen

19 september 2022

Enheten för samordning av samhällets krisberedskap - Ju SSK

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Anvisande medel UA

19 september 2022

Enheten för migrationsrätt - Ju L7

Justitiedepartementet

Förordnande i utredningen om åtgärder för att stärka återvändandeverksamh eten (Ju 2022:12)

19 september 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Polismyndigheten

En effektiviserad återvändandeverksamh et redovisning av regeringsuppdraget att lämna mål för ärendekategorier av avvisnings- och utvisningsbeslut

19 september 2022

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt - Ju L1

Justitiedepartementet

Förfrågan om experter till utredningen Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister

19 september 2022

Straffrättsenheten - Ju L5

Natali-Michelle Lavienriches

Återkoppling inför valet avseende antisemitism

29 september 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Anges ej med stöd av 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Överklagande i ärende om svenskt medborgarskap

19 september 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Anges ej med stöd av 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Överklagande i ärende om svenskt medborgarskap

19 september 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Riksdagen

Socialförsäkringsutskott ets (SfU8) tillkännagivande till regeringen att ska lägga fram författningsförslag som syftar till enklare informationshämtning och informationsutbyte mellan myndigheter (Betänkande 2021/22:SfU8)

19 september 2022

Energienheten - I E

AFRY

AFRYs energirapport Hur energisektorns innovationskraft kan accelerera den hållbara omställningen

19 september 2022
/1

Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.