Interaktiva verktygBlog
Uppdateras dagligen
Öppen förvaltning | Government 2.0

Sök i regeringens diarium

Filtrera per departement och begär ut handlingar.

Om projektet


131817 av 131817 ärenden

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete - Ju BIRS

Aftonbladet

Begäran om att få ta del av handling

110 oktober 2021

Asien- och Oceanienenheten - UD ASO

Seoul Sveriges ambassad

Feminism slagträ i sydkoreansk politisk debatt

110 oktober 2021

Brev A

Pontus Thunberg

Brev om arbetslösheten

18 oktober 2021

Brev A

Hans Malmström

Brev om arbetslöshet och ålder

18 oktober 2021

Arbetsmarknadsenheten - A A

Daniel Dagobert

Brev om begreppet rehabilitering inom HSL

18 oktober 2021

Brev A

Marcus Antonson

Brev om LAS

18 oktober 2021

Arbetsmarknadsenheten - A A

Torsby kommun

Brev om Arbetsförmedlingens ansvar och uppdrag för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

18 oktober 2021

Enheten för materiel, forskning och utveckling - Fö MFU

Försvarets Materielverk (FMV)

Framställan om finansiering och redovisning av försvarets ägande vid industrin (FÄVI)

18 oktober 2021

Enheten för militär förmåga och insatser - Fö MFI

Försvarsdepartementet

Avrop från ramavtal resebyrå- och mötestjänster

18 oktober 2021

Enheten för militär förmåga och insatser - Fö MFI

Danmarks ambassad Stockholm

Ansökan om tillträde till svenskt territorium

18 oktober 2021

Enheten för militär förmåga och insatser - Fö MFI

Riksdagen

Interpellation 2021/22:33 Arméstridskrafternas utveckling

18 oktober 2021

Enheten för entreprenörskap och innovation - N N EIN

Näringsdepartementet

IPCEI hälsa (Important Projects of Common European Interest)

18 oktober 2021

Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling - N LB RTL

Nordregio

Ansökan om lokalanslag för Nordregio 2022

18 oktober 2021

Brev N

Ann-Catrin Berg

Brev om SBAB

38 oktober 2021

Enheten för fiske, jakt och rennäring - N LB FJR

Länsstyrelsen Jämtlands län

Överklagande av länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut den 7 september 2021 om avlysning av småviltsjakt inom Mittådalens sameby

18 oktober 2021

Enheten för marknad och konkurrens - N N MK

Europeiska kommissionen

Konsultation avseende regler för statligt stöd till järnvägssektorn

28 oktober 2021

Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling - N LB RTL

Näringsdepartementet

Bemyndigande att lämna in förslag till Interregprogram för samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt- Skagerrak programperioden 2021- 2027 till Europeiska kommissionen

18 oktober 2021

Enheten för entreprenörskap och innovation - N N EIN

Näringsdepartementet

Arbete för ett nordiskt samarbete inom innovation och produktion av vaccin

18 oktober 2021

Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling - N LB RTL

Näringsdepartementet

Bemyndigande att lämna in förslag till Interregprogram för samarbetsprogrammet Mellersta Östersjön (Central Baltic) programperioden 2021- 2027 till Europeiska kommissionen

18 oktober 2021

Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling - N LB RTL

Näringsdepartementet

Bemyndigande att lämna in förslag till Interregprogram för samarbetsprogrammet ESPON 2030 programperioden 2021- 2027 till Europeiska kommissionen

18 oktober 2021
/1

Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.