Datastory lanserar fler samarbetsformer för att demokratisera kunskap.Läs mer

Datastory Logo
Interaktiva verktygBlog
Uppdateras dagligen
Öppen förvaltning | Government 2.0

Sök i regeringens diarium

Filtrera per departement och begär ut handlingar.

Om projektet


168224 av 168224 ärenden

Enheten för samhällsplanering - Fi SBA SPN

Finansdepartementet

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Lantmäteriet

125 maj 2022

Enheten för samhällsplanering - Fi SBA SPN

Finansdepartementet

Uppdrag till Boverket om fortsatt koordinering av Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus

125 maj 2022

Enheten för samhällsplanering - Fi SBA SPN

Finansdepartementet

Uppdrag till Boverket om totalförsvarets intressen vid prövning enligt plan- och bygglagen

125 maj 2022

Enheten för statlig förvaltning - Fi OFA SFÖ

Finansdepartementet

Lön till länsrådet vid Länsstyrelsen i Västerbottens län

125 maj 2022

Enheten för EU- samordning och internationell ekonomisk politik - FI IEA IE6

Finansministeriet Oslo (Norge)

Finansministermöte i Nordiska ministerrådet den 27 juni 2022

125 maj 2022

Enheten för statlig förvaltning - Fi OFA SFÖ

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Begäran om att regeringen utser en vice ordförande i Allmänna reklamationsnämnden

125 maj 2022

Enheten för statlig arbetsgivarpolitik - Fi OFA ESA

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1637 Kartläggning av parallellsamhällen

125 maj 2022

Enheten för statlig arbetsgivarpolitik - Fi OFA ESA

Riksdagen

Interpellation 2021/22:521 Genomförandet av en nationell folkräkning

125 maj 2022

Enheten för bostäder och byggande - Fi SBA BB

Finansdepartementet

Kommittédirektiv Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador

125 maj 2022

Enheten för migrationsrätt - Ju L7

Justitiedepartementet

Regeringens proposition Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

125 maj 2022

Enheten för integration och arbetet mot segregation - Ju IAS

Justitiedepartementet

Kommittédirektiv Förbättrad arbetsmarknadsetableri ng för utrikes födda kvinnor

125 maj 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1626 Undantagslagstiftning och utegångsförbud

125 maj 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1627 Tillägg i skjutkungörelsen

125 maj 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1628 Utvärdering av straffbestämmelserna om blåljussabotage

125 maj 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1629 Strikt skadeståndsansvar för kriminella ungdomars föräldrar

125 maj 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1630 Förvaringsdom för samhällsfarliga kriminella

125 maj 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Interpellation 2021/22:515 Återvandring av andra grupper än ukrainare

125 maj 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Justitiedepartementet

Årligt stöd till FN:s internationella migrationsorganisation (IOM) år 2022

125 maj 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1632 Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

125 maj 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1634 Polistaktiska utgångspunkter

125 maj 2022
/1

Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.