Datastory lanserar fler samarbetsformer för att demokratisera kunskap.Läs mer

Datastory Logo
Interaktiva verktygBlog
Uppdateras dagligen
Öppen förvaltning | Government 2.0

Sök i regeringens diarium

Filtrera per departement och begär ut handlingar.

Om projektet


175494 av 175494 ärenden

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Madrid Sveriges ambassad

Ansökan om konsulärt bistånd åt frihetsberövad

121 juli 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Madrid Sveriges ambassad

Ansökan om konsulärt bistånd åt frihetsberövad

121 juli 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Madrid Sveriges ambassad

Ansökan om konsulärt bistånd

121 juli 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Centralmyndigheten Norge

Begäran om biträde enligt 1996 års Haagkonvention

121 juli 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Centralmyndigheten Norge

Begäran om biträde enligt 1996 års Haagkonvention

121 juli 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Göteborgs stad

Begäran om biträde enligt 1996 års Haagkonvention

121 juli 2022

Protokollet - UD PROT

Turkiets ambassad Stockholm

Anmälan av beskickningspersonal

121 juli 2022

Amerikaenheten - UD AME

Washington Sveriges ambassad

WASHINGTON: Kongressförslag om skapande av motsvarighet till EU:s CBAM

121 juli 2022

Protokollet - UD PROT

Litauens ambassad Stockholm

Anmälan av beskickningspersonal

121 juli 2022

Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor - UD FN

International Planned Parenthood Federation, IPPF (SheDecides)

Projektstöd till International Planned Parenthood Federation, IPPF (SheDecides) 2022

121 juli 2022

Enheten för europeisk säkerhetspolitik - UD ES

Bryssel Sveriges Nato- delegation

Möte i Nordatlantiska rådet (NAC) den 19 juli 2022

121 juli 2022

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten - UD MENA

Bryssel Sveriges EU- representation

Lägesuppdatering av aktuella frågor i EU:s södra grannskapspolitik

121 juli 2022

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten - UD MENA

Tunisiens ambassad Stockholm

Tunisien om EU:s sanktioner

121 juli 2022

Europaenheten - UD EU

Bryssel Sveriges EU- representation

”En historisk dag” när Nordmakedonien och Albanien fick sina första mellanstatliga konferenser

121 juli 2022

Europaenheten - UD EU

Tirana Sveriges ambassad

Väntan är över – medlemsförhandlingarn a är öppnade – glädje i Tirana

121 juli 2022

Europaenheten - UD EU

London Sveriges ambassad

Vem blir Storbritanniens nästa premiärminister?

121 juli 2022

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten - UD MENA

Utrikesdepartementet

Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libanon

121 juli 2022

Enheten för Östeuropa och Centralasien - UD EC

Utrikesdepartementet

Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för den ukrainska försvarsmakten

121 juli 2022

Enheten för Östeuropa och Centralasien - UD EC

Utrikesdepartementet

Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten för tillhandahållande till den ukrainska försvarsmakten av militär utrustning och militära plattformar...

121 juli 2022

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten - UD MENA

Riyadh Sveriges ambassad

Den saudiska ekonomin – Sommaren 2022

121 juli 2022
/1

Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.