Datastory lanserar fler samarbetsformer för att demokratisera kunskap.Läs mer

Datastory Logo
Interaktiva verktygBlog

Ett lyckligt äktenskap?

Dra och släpp för att skapa din egen regering och se var partiernas väljare står i olika sakfrågor. Partiernas storlek bygger på en sammanvägning av opinionen.

175 mandat

regering


122 mandat

Socialdemokraterna
122

övriga


227 mandat

Vänsterpartiet
32
Centerpartiet
26
Kristdemokraterna
21
Sverigedemokraterna
68
Moderaterna
80

Nu kan du se var dina regeringspartiers väljare står

Införa hårdare krav för att få servera alkohol på restaurang/bar/pub

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Stärka EU som en motvikt mot USA i världspolitiken

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Höja koldioxidskatten på bensin

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Minska den offentliga sektorn

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Ett socialistiskt samhälle

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Data och metod

Hur går undersökningarna till?

Applikationen bygger på data från Valundersökningarna och SOM-institutet. Valundersökningarna genomförs som besöksintervjuer i samband med varje riksdagsval sedan 1956. De bygger på ett slumpmässigt urval av röstberättigade väljare i åldrarna 18-80 år. SOM-undersökningarna — årligen återkommande enkätundersökningar till befolkningen i Sverige i åldrarna 16-85 år — genomförs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Resultaten bygger på svar från partiernas väljare/sympatisörer. Partiernas väljare/sympatisörer har fått placera sig på skalor (åsiktsdimensioner) och sedan har ett genomsnitt räknats fram.

När SOM-institutets data används så kodas:
0 = mycket dåligt förslag
25 = ganska dåligt förslag
50 = varken bra eller dåligt
förslag 75 = ganska bra förslag
100 = mycket bra förslag

I Valforskningsprogrammets data har frågan ställts i 11 steg från 0 – 10 (mycket dåligt förslag - mycket bra förslag). Här i applikationen har variabeln multipliceras med 10 så att skalan går mellan 0-100 (mycket dåligt förslag - mycket bra förslag). För att göra metoderna jämförbara i den här applikationen har en enklare medeltalsberäkning valts för att visa åsiktsskillnader mellan olika grupper av partisympatisörer. På SOM-institutets hemsida finns fullständiga formulär och kodböcker att ladda ned.

Hur räknar vi ut mandaten?

Mandatberäkningarna genomförs med samma metod som används för att fördela riksdagsmandat mellan partierna efter varje val. (Den jämkade uddatalsmetoden med en första divisor på 1,2.) Vi använder den senaste sammanvägningen av opinionsmätningar för att beräkna hur många mandat de olika partierna får. Sammanvägningen uppdateras när det kommer en ny opinionsmätning.

Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.