Datastory democratizes data storytelling via new collaborative formats.Read more

Datastory Logo
Interactive toolsBlog
Updated daily
Open government

Search the Swedish government registers

Filter by department and document type.

About the project


175494 of 175494 matters

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Madrid Sveriges ambassad

Ansökan om konsulärt bistånd åt frihetsberövad

1July 21, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Madrid Sveriges ambassad

Ansökan om konsulärt bistånd åt frihetsberövad

1July 21, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Madrid Sveriges ambassad

Ansökan om konsulärt bistånd

1July 21, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Centralmyndigheten Norge

Begäran om biträde enligt 1996 års Haagkonvention

1July 21, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Centralmyndigheten Norge

Begäran om biträde enligt 1996 års Haagkonvention

1July 21, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Göteborgs stad

Begäran om biträde enligt 1996 års Haagkonvention

1July 21, 2022

Protokollet - UD PROT

Turkiets ambassad Stockholm

Anmälan av beskickningspersonal

1July 21, 2022

Amerikaenheten - UD AME

Washington Sveriges ambassad

WASHINGTON: Kongressförslag om skapande av motsvarighet till EU:s CBAM

1July 21, 2022

Protokollet - UD PROT

Litauens ambassad Stockholm

Anmälan av beskickningspersonal

1July 21, 2022

Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor - UD FN

International Planned Parenthood Federation, IPPF (SheDecides)

Projektstöd till International Planned Parenthood Federation, IPPF (SheDecides) 2022

1July 21, 2022

Enheten för europeisk säkerhetspolitik - UD ES

Bryssel Sveriges Nato- delegation

Möte i Nordatlantiska rådet (NAC) den 19 juli 2022

1July 21, 2022

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten - UD MENA

Bryssel Sveriges EU- representation

Lägesuppdatering av aktuella frågor i EU:s södra grannskapspolitik

1July 21, 2022

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten - UD MENA

Tunisiens ambassad Stockholm

Tunisien om EU:s sanktioner

1July 21, 2022

Europaenheten - UD EU

Bryssel Sveriges EU- representation

”En historisk dag” när Nordmakedonien och Albanien fick sina första mellanstatliga konferenser

1July 21, 2022

Europaenheten - UD EU

Tirana Sveriges ambassad

Väntan är över – medlemsförhandlingarn a är öppnade – glädje i Tirana

1July 21, 2022

Europaenheten - UD EU

London Sveriges ambassad

Vem blir Storbritanniens nästa premiärminister?

1July 21, 2022

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten - UD MENA

Utrikesdepartementet

Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libanon

1July 21, 2022

Enheten för Östeuropa och Centralasien - UD EC

Utrikesdepartementet

Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för den ukrainska försvarsmakten

1July 21, 2022

Enheten för Östeuropa och Centralasien - UD EC

Utrikesdepartementet

Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten för tillhandahållande till den ukrainska försvarsmakten av militär utrustning och militära plattformar...

1July 21, 2022

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten - UD MENA

Riyadh Sveriges ambassad

Den saudiska ekonomin – Sommaren 2022

1July 21, 2022
/1

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.