Datastory democratizes data storytelling via new collaborative formats.Read more

Datastory Logo
Interactive toolsBlog
Updated daily
Open government

Search the Swedish government registers

Filter by department and document type.

About the project


186520 of 186520 matters

Säkerhetsenheten - UD SÄK

Bagdad Sveriges ambassad

Intern säkerhet

1November 8, 2022

Säkerhetsenheten - UD SÄK

New York Sveriges generalkonsulat

Begäran om bemyndigande

1November 8, 2022

Europaenheten - UD EU

Sarajevo Sveriges ambassad

Utmaningar för uppklarande av krigsbrott i Bosnien och Hercegovina

1November 8, 2022

Europaenheten - UD EU

Turkiets ambassad Stockholm

Fråga från ambassaden

1November 8, 2022

Regeltillsynen - UD RT

Anonym

Ambassaden Harare

1November 8, 2022

Amerikaenheten - UD AME

Bogota Sveriges ambassad

Colombias nya regering på offensiven i miljö- och klimatfrågorna

1November 8, 2022

Amerikaenheten - UD AME

Santiago de Chile Sveriges ambassad

Möte Chiles justitieminister

1November 8, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Banjul Sveriges ambassad

Barnbortförandeärende

1November 8, 2022

Europakorrespondentenhet en - UD EUKORR

Bryssel Sveriges EU- representation

GUSP-frågor v. 45 – utblick från Enheten för utrikes- och säkerhetspolitik

1November 8, 2022

Amerikaenheten - UD AME

La Paz Sveriges ambassad

Landöversikt Bolivia november 2022

1November 8, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Haag Sveriges ambassad

Ansökan om konsulärt bistånd

1November 8, 2022

Mellanöstern- och Nordafrikaenheten - UD MENA

Amman Sveriges ambassad

Jordanien: Utrikespolitisk rapport hösten 2022

1November 8, 2022

Amerikaenheten - UD AME

Guatemala Sveriges ambassad

Möte Costa Ricas utrikesministerium 12 oktober 2022

1November 8, 2022

Enheten för Östeuropa och Centralasien - UD EC

Kiev Sveriges ambassad

Risker knutna till de ryska attackerna mot ukrainsk energiförsörjning

1November 8, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Istanbul Sveriges generalkonsulat

Ansökan om konsulärt bistånd avseende dödsfall i utlandet

1November 8, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Berlin Sveriges ambassad

Ansökan om konsulärt bistånd åt frihetsberövad

1November 8, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Centralmyndigheten Portugal

Begäran om biträde enligt Bryssel II förordningen

1November 8, 2022

Enheten för säkerhetspolitik

Adrian Sadikovic - Dagens Nyheter

Begäran om att ta del av UD2022/15775/ES och UD2022/15812/ES

1November 8, 2022

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden - UD KC

Centralmyndigheten Portugal

Begäran om biträde enligt Bryssel II förordningen

1November 8, 2022

Fastighets- och logistikenheten - UD FAST

Alexandra M

Fråga om upphandling

5November 8, 2022
/1

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.