Interactive toolsBlog
Updated daily
Open government

Search the Swedish government registers

Filter by department and document type.

About the project


131817 of 131817 matters

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete - Ju BIRS

Aftonbladet

Begäran om att få ta del av handling

1October 10, 2021

Asien- och Oceanienenheten - UD ASO

Seoul Sveriges ambassad

Feminism slagträ i sydkoreansk politisk debatt

1October 10, 2021

Brev A

Pontus Thunberg

Brev om arbetslösheten

1October 8, 2021

Brev A

Hans Malmström

Brev om arbetslöshet och ålder

1October 8, 2021

Arbetsmarknadsenheten - A A

Daniel Dagobert

Brev om begreppet rehabilitering inom HSL

1October 8, 2021

Brev A

Marcus Antonson

Brev om LAS

1October 8, 2021

Arbetsmarknadsenheten - A A

Torsby kommun

Brev om Arbetsförmedlingens ansvar och uppdrag för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

1October 8, 2021

Enheten för materiel, forskning och utveckling - Fö MFU

Försvarets Materielverk (FMV)

Framställan om finansiering och redovisning av försvarets ägande vid industrin (FÄVI)

1October 8, 2021

Enheten för militär förmåga och insatser - Fö MFI

Försvarsdepartementet

Avrop från ramavtal resebyrå- och mötestjänster

1October 8, 2021

Enheten för militär förmåga och insatser - Fö MFI

Danmarks ambassad Stockholm

Ansökan om tillträde till svenskt territorium

1October 8, 2021

Enheten för militär förmåga och insatser - Fö MFI

Riksdagen

Interpellation 2021/22:33 Arméstridskrafternas utveckling

1October 8, 2021

Enheten för entreprenörskap och innovation - N N EIN

Näringsdepartementet

IPCEI hälsa (Important Projects of Common European Interest)

1October 8, 2021

Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling - N LB RTL

Nordregio

Ansökan om lokalanslag för Nordregio 2022

1October 8, 2021

Brev N

Ann-Catrin Berg

Brev om SBAB

3October 8, 2021

Enheten för fiske, jakt och rennäring - N LB FJR

Länsstyrelsen Jämtlands län

Överklagande av länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut den 7 september 2021 om avlysning av småviltsjakt inom Mittådalens sameby

1October 8, 2021

Enheten för marknad och konkurrens - N N MK

Europeiska kommissionen

Konsultation avseende regler för statligt stöd till järnvägssektorn

2October 8, 2021

Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling - N LB RTL

Näringsdepartementet

Bemyndigande att lämna in förslag till Interregprogram för samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt- Skagerrak programperioden 2021- 2027 till Europeiska kommissionen

1October 8, 2021

Enheten för entreprenörskap och innovation - N N EIN

Näringsdepartementet

Arbete för ett nordiskt samarbete inom innovation och produktion av vaccin

1October 8, 2021

Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling - N LB RTL

Näringsdepartementet

Bemyndigande att lämna in förslag till Interregprogram för samarbetsprogrammet Mellersta Östersjön (Central Baltic) programperioden 2021- 2027 till Europeiska kommissionen

1October 8, 2021

Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling - N LB RTL

Näringsdepartementet

Bemyndigande att lämna in förslag till Interregprogram för samarbetsprogrammet ESPON 2030 programperioden 2021- 2027 till Europeiska kommissionen

1October 8, 2021
/1

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.