Datastory democratizes data storytelling via new collaborative formats.Read more

Datastory Logo
Interactive toolsBlog

Daniel Lapidus

Apr 3, 2020

Robin Linderborg

Apr 3, 2020

Skolkartan.se – ny tjänst som samlar statistik om skolan

Kartor har under historien hjälpt människan navigera en komplex omvärld. Nu presenterar vi Skolkartan, en tjänst för föräldrar, elever, journalister och politiker som vill förstå skolans nyckeltal och utveckling på ett intuitivt sätt.

Datastory är en ideell och oberoende organisation som arbetar för att göra kunskap mer tillgänglig för alla. Vi gör om svårgenomträngliga tabeller till visuella tjänster så att vi kan ha större nytta av offentlig statistik och forskning. Med utgångspunkt i officiell skolstatistik från Skolverket, har vi skapat ett nytt verktyg som låter dig förstå skolutvecklingen på ett mer detaljerat sätt. Vi kallar verktyget Skolkartan och det finns på www.skolkartan.se.

Caption placeholder

Jämför städer och skolor

Med hjälp av tjänsten kan du bland annat svara på följande frågor:

  • Hur ser resultaten ut i min stad eller kommun?
  • Hur ser utvecklingen ut för en specifik skola?
  • Hur många elever går det i en viss skola?
  • Hur många elever är det per lärare?

Tillsammans med våra användare kommer vi kontinuerligt vidareutveckla tjänsten för att ge ännu bättre information på olika nivåer.

Öppna data för samhällsnytta

All data bakom applikationen kommer så här långt från Skolverket. Datastory har i sin tur förberett statistiken för visualisering. Datastorys förfinade skoldata kommer finnas tillgänglig att ladda ner i vårt öppna data-projekt. Det är vårt bidrag till en mer fakta-baserad skoldiskussion som snabbare kan identifiera lösningar och lyfta alla skolor till en hög nivå där fler elever får chans att förverkliga sina drömmar i livet.

Fler data stories för en bättre skola

För att ge fler perspektiv på skolans utveckling och utmaningar, krävs flera olika typer av tjänster. I vår andra tjänst på temat skola – "Så ojämlik är den svenska skolan" – har vi även visualiserat Skolverkets SALSA-mått som ger en fingervisning om hur väl skolor klarar av sitt kompensatoriska uppdrag, d.v.s. hur väl skolan ger alla elever en likvärdig (eller åtminstone god) chans oavsett socioekonomisk bakgrund.

Tillsammans med olika samhällsaktörer arbetar vi nu fram fler data-drivna berättelser inom skolområdet. Vill du har mer information om våra tjänster, eller information om samarbetsmöjligheter, kan du kontakta någon av våra projektledare nedan.

Kontakt

Daniel Lapidus | daniel@datastory.org


Robin Linderborg | robin@datastory.org

---

Datastory is an independent organization devoted to explaining important issues using open data and visualization. We use modern technology, user experience design and storytelling to democratize knowledge. Datastory also acts as a catalyst by providing tools and expertise to organizations and research groups that have a similar desire to participate in civic education.


Share


Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.


We use cookies to give you a better experience of our website. By browsing the Datastory website, you agree to our use of cookies.