Interactive toolsBlog

Daniel Lapidus

Apr 3, 2020

Robin Linderborg

Apr 3, 2020

Skolkartan.se – ny tjänst som samlar statistik om skolan

Kartor har under historien hjälpt människan navigera en komplex omvärld. Nu presenterar vi Skolkartan, en tjänst för föräldrar, elever, journalister och politiker som vill förstå skolans nyckeltal och utveckling på ett intuitivt sätt.

Datastory är en ideell och oberoende organisation som arbetar för att göra kunskap mer tillgänglig för alla. Vi gör om svårgenomträngliga tabeller till visuella tjänster så att vi kan ha större nytta av offentlig statistik och forskning. Med utgångspunkt i officiell skolstatistik från Skolverket, har vi skapat ett nytt verktyg som låter dig förstå skolutvecklingen på ett mer detaljerat sätt. Vi kallar verktyget Skolkartan och det finns på www.skolkartan.se.